Guldborgsund Kommune fremlægger nye initiativer til støtte for udsatte unge

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Et nyt udvalg i Guldborgsund Kommune har fremlagt en række anbefalinger for at støtte udsatte unge. Anbefalingerne inkluderer hjælp til at få et fritidsjob, en ungeguide og mulighed for online-undervisning for unge med social angst.

En analyse fra udvalget viser, at der mangler hjælp til udsatte unge i Guldborgsund Kommune. Der er fokus på at øge den systematiske indsats mod mistrivsel og skolevægring i grundskolen. Mange udsatte unge har svært ved at komme i gang med en uddannelse efter folkeskolen.

Udvalget, der ledes af Dennis Fridthjof fra Socialdemokratiet, mener, at der er behov for en koordineret og målrettet indsats. Han understreger, at det er vigtigt at støtte udsatte unge tidligt og på forskellige måder for at opnå de bedste resultater.

Opgaveudvalget består af fire byrådspolitikere, fem fagfolk fra ungeområdet og en arbejdsgiver. De har arbejdet med temaet "Koordinerede indsatser for udsatte unge" i det seneste år og har blandt andet besøgt andre kommuner for at hente inspiration.

Udvalgets arbejde har haft fokus på en tværfaglig indsats, og de har mødt unge, der allerede er i systemet. Gennem studiebesøg i andre kommuner har de fået nye input til at forbedre indsatserne i Guldborgsund Kommune.

Formanden for udvalget, Dennis Fridthjof, takker deltagere og unge for deres engagement i processen. Anbefalingerne blev fremlagt for Guldborgsund Byråd torsdag aften, og opfølgningen er nu op til politiske fagudvalg, kommunens fagområder og samarbejdspartnere.

Tina Barding, der deltager fra Den forberedende grunduddannelse (FGU), ønsker en bredere indsats for at støtte unge. Hun håber på, at anbefalingerne bliver implementeret, så flere unge kan få den hjælp, de har brug for.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/ritzau/maalrettet-udvalg-anbefaler-en-stoerre-og-bredere-indsats-for-udsatte-unge

Kilde: Guldborgsund Kommune