Guldborgsund Kommune giver økonomisk støtte til borgere og virksomheder med langsomt internet

Profilbillede

Der skal være hjælp til dem, som ikke kan få en hurtig internetforbindelse på almindelige vilkår. Derfor vil Guldborgsund give et tilskud på 2.000 kroner til de private husstande og virksomheder, der får tildelt midler fra den statslige bredbåndspulje. Det besluttede Økonomiudvalget på tirsdagens møde.

Muligheden for at få støtte fra statens bredbåndspulje bliver større, hvis man som ansøger også kan få tilskud fra kommunen. Derfor har Økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune besluttet at give et tilskud på op til 2.000 kroner pr. bolig, sommerhus eller virksomhed, der kommer i betragtning til de statslige puljemidler. Det besluttede udvalget på mødet i tirsdags og afsatte en million kroner til medfinansieringen i 2021.

”Vi er heldigvis meget langt med udrulningen af hurtigt internet i Guldborgsund, fordi vi som kommune har lavet en særlig indsats på området i en årrække. Det betyder, at en lang række leverandører har kunnet se muligheder i at etablere sig i Guldborgsund. Men der er fortsat adresser, som ikke kan få en hurtig forbindelse på almindelige markedsvilkår, og de skal have hjælp. Vi har sagt det i årevis, og coronapandemien har kun bekræftet det. God internetforbindelse er kritisk infrastruktur, og det skal alle have adgang til,” siger borgmester John Brædder.

Kommunerne må ikke selv sikre hurtigt internet til borgerne. I stedet afsatte byrådet 24 millioner kroner tilbage i 2016 til et brobygningsarbejde, der skulle gøre det nemt at etablere udrulningsprojekter. I den forbindelse ansatte kommunen også en bredbåndskonsulent, der fungerer som bindeled mellem borgere og private leverandører. Indsatsen har betydet en langt mere omfattende udrulning af hurtige forbindelser – også i landdistrikterne – end man har set andre steder i landet.

Der er dog fortsat både private og virksomheder, som døjer med en langsom forbindelse, og som ikke er interessante for kommercielle udbydere, da løsningen ville være for dyr at etablere.

Med finansloven fra december 2020 blev der afsat 100 millioner kroner til at styrke bredbåndsforbindelserne i hele Danmark gennem statens bredbåndspulje. Kommunerne har i den forbindelse fået mulighed for at medfinansiere de projekter, der får støtte fra puljen, og medfinansieringen vil øge borger- og virksomhedsgruppers mulighed for at komme i betragtning til puljemidlerne.

Med beslutningen i Økonomiudvalget håber John Brædder derfor, at flere fra Guldborgsund kan få støtte til hurtigere internet. Pengene til medfinansieringen tages fra de midler, som byrådet afsatte i 2016 til brobygningsarbejdet.

”Vi håber, at vi med medfinansieringen kan få de sidste ombord, så også de mest udsatte adresser kan få en hurtig forbindelse. Bredbåndspuljen har været en noget træg størrelse i de senere år, og det er også derfor, vi er gået vores egne veje. Nu har den fået et løft og en fornyet ramme, og forhåbentlig bliver det dermed muligt og attraktivt for vores borgere, sommerhusejere og virksomheder at søge og få hjælp til en god forbindelse,” siger John Brædder.

Borgere eller virksomheder, som ønsker hjælp til ansøgning eller andre muligheder for hurtigt internet, kan læse mere på guldborgsund.dk/bredbaand. Her finder man også kontaktoplysninger på kommunens bredbåndskonsulent.

Kilde: Redaktionen
Mød redaktionen
Profilbillede
Mattias Sundroos ms@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Martin Johannes Madsen mjm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emilie Bjergegaard eb@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Schrøder Rasmussen ssr@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Markus Ingemann mi@vores-mediehus.dk