Guldborgsund Kommune støtter nyt formidlingshus og skolehaver ved Middelaldercentret

Profilbillede
Astrid Bruun

Med et nyt formidlingshus og tilhørende skolehaver ønsker Middelaldercentret at styrke deres bidrag til dannelsen af Guldborgsunds skole- og børnehavebørn. Økonomiudvalget og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund har valgt at støtte projektet med i alt 1.362.500 kroner.

Alle børn i Guldborgsund Kommune skal have mulighed for kulturhistorisk dannelse på højt niveau og adgang til oplevelser og viden uden for klasselokalet. Derfor har Økonomiudvalget og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund valgt at støtte et nyt formidlingshus med tilhørende skole- og fælleshaver på Middelaldercentret med i alt 1.362.500 kroner.

Formidlingshuset skal skabe bindeled mellem middelalderkøbstaden Sundkøbing og fabeluniverset Griffenholm, og centret vil tilbyde undervisningsforløb med afsæt i oplevelse og fortælling, fantasi og undren samt den omkringliggende natur. Desuden skal centrets undervisningsforløb udvides til at omfatte børnehaver og alle klassetrin i grundskolen. Hidtil har det kun været grundskolens mellemtrin, som Middelaldercentret har fokuseret på.

Derudover vil Middelaldercentret etablere nogle skole- og fælleshaver, der skal repræsentere en tidsrejse fra middelalderen og op gennem historien. Her skal være fokus på tidsaldrenes forskellige urter og planter og brugen af dem. Her kan børnehave- og skolebørn være med til at så frø, passe planter og siden hen også være en del af høsten og forarbejdningen af planterne.

Formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, er glad for, at den kulturhistoriske dannelse er i højsædet i de undervisnings- og formidlingsforløb, som Middelaldercentret vil præsentere i det nye formidlingshus.

”Folkene bag Middelaldercentret er dygtige til at sætte historien og samfundsudviklingen i perspektiv på en måde, så børnene kan undre sig og reflektere over samfundet før og nu. På den måde bliver man klogere på historien og klogere på sig selv. Desuden har alle børn gavn af levende undervisning uden for klasselokalerne, og jeg synes derfor, det er fantastisk, at Middelaldercentret udvider målgruppen og fremadrettet vil tilbyde undervisningsforløb for en langt større målgruppe end hidtil,” siger Martin Lohse.

Udvidelsen af Middelaldercentrets formidling kommer også alle andre borgere i Guldborgsund Kommune til gavn. Meningen er, at frivillige kræfter skal være en del af skole- og fælleshaverne, og at der skal skabes et lokalt forankret samarbejde, hvor alle inviteres til at tage ejerskab omkring stedet og naturen. Håbet er, at haverne kan blive et slags selskabets sted for liv og viden, hvor man kan mødes, også uden at Middelaldercentrets personale er tilstede.

Borgmester John Brædder ser mange gode perspektiver i projektet, og han håber, at både lokalsamfundet og turister vil sætte pris på udviklingen af området.

”Vi har et helt unikt videns- og formidlingscenter i Middelaldercentret, og det skal vi værne om. Det nye projekt er en fantastisk mulighed for at skabe oplevelser og viden på et meget højt niveau, som kommer små som store til gavn. Centret lægger op til meget mere lokalt forankret samarbejde og fællesskab, og det håber jeg, borgerne vil tage godt imod,” siger John Brædder.

På Middelaldercentret er direktør Roeland Paardekooper meget glad for kommunens støtte og opbakning, og han glæder sig til at realisere projektet og dermed give noget tilbage til lokalsamfundet.

”Med bevillingen kan vi nu udvikle en skoletjeneste, som er meget bredere, end hvad vi kan tilbyde i dag, og vi får skabt en rød tråd i den kultur- og naturhistoriske fortælling. På sigt kan projektet også bidrage til fantastiske, lokalforankrede fællesskaber, hvor det er borgerne, der er drivkraften. Vi håber, at både børnehaver, skoler og lokalsamfundet vil være med i den udvikling,” siger Roeland Paardekooper.

Udover bevillingen fra kommunen, søger Middelaldercentret også fondsmidler til udviklingen af formidlingshuset og skole- og fælleshaverne. Bevillingen fra kommunen er afhængig af, at Middelaldercenteret opnår fondsfinansiering til formidlingsdelen.

Kilde: Redaktionen // Foto: Middelaldercentret
Flere artikler