Medarbejder/værkmester søges til spændende stilling i Storstrøm Fængsel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kunne du tænke dig at gøre en forskel?

Storstrøm Fængsel søger en medarbejder til beskæftigelse og uddannelse af indsatte. Du vil blive en del af det resocialiserende team af lærere, faglærere og værkmestre, der leder de indsatte hen mod en kriminalitetsfri tilværelse, efter endt afsoning. Stillingen er med ansættelse som værkmester.

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Opsyn og vejledning i arbejdsopgaver
 • Understøtte uddannelse til de indsatte
 • Deltage i fængslets daglige drift
 • Samarbejde med de andre beskæftigelsescentre
 • Deltage i sagsbehandling af klienten
 • Være en del af sikkerheden i fængslet
 • Registrere arbejdsdusør i Kriminalforsorgens økonomisystem.
Ud over arbejdet med de indsatte på værkstedet, vil det være deltagelse i andet forefaldende arbejde rundt i fængslet.

Vi forventer at,
du, såfremt du ikke allerede er værkmester, er indstillet på at gennemføre Kriminalforsorgens 2 årige værkme­steruddannelse. Uddannelsen foregår langt størstedelen af tiden i fængslet. Derudover vil der være skoldeophold på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød eller Møgelkær. Der er løn under hele uddannelsen.

Ud over en personlighedstest og studiekrav, er en del af optagelseskravet til uddannelsen en fysisk test, som du skal kunne bestå. Du kan læse mere om optagelseskrav her.

At være værkmester
Værkmestre er ansat i fængsler og arresthuse og kan være en håndværker med en faglig uddannelse som eksempelvis tømrer, smed eller lignende, men kan også være en ufaglært, der har lyst til at arbejde med de indsatte i værkstederne.

Som værkmester skal du indgå i fængslets beskæftigelse af de indsatte, som beskæftiges inden for en række forskellige faglige håndværksspor. Der udbydes tillige uddannelse til indsatte inden for de faglige spor.

Værkmesterens rolle er at instruere og vejlede de indsatte, så de lærer at arbejde inden for et bestemt fagligt område, men lige så vigtigt er det at give de indsatte interesse for og lyst til at arbejde.

Du kan læse mere om arbejdet som værkmester her, Værkmester - Kriminalforsorgen

Hvem er du?
Vi lægger stor vægt på, at du: ​

 • Gerne har kendskab til arbejds- og erhvervsuddannelse
 • Er en god menneskekender med empati og forståelse for det enkelte individ
 • Har en naturlig, personlig autoritet, som gør, at du formår at skabe ro og orden
 • Er i stand til at sætte grænser og kommunikere klart om bl.a. regler og forventninger
 • Er i stand til at håndtere individer i krise/konflikter
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er fleksibel og omstillingsparat og kan arbejde selvstændigt
 • Er klar til at arbejde i et travlt miljø, hvor ikke 2 dage er ens
 • Kan fungere i en tværfaglig medarbejdergruppe med mange arbejdsopgaver og nye tiltag
 • Har du truck certifikat er det absolut et plus
 • Er indstillet på at gennemføre Kriminalforsorgens interne værkmesteruddannelse.
Arbejdet med de indsatte forudsætter, at du behersker engelsk som sprog. Hvis du derudover kan kommunikere på flere sprog, vil det kun være en fordel.

Hvem er vi?
Om Institution Storstrøm
Institutionen Storstrøm består af Storstrøm Fængsel. Storstrøm Fængsel har plads til 252 indsatte fordelt på 5 belægsbygninger, 3 normalafdelinger, 1 behandlingsafdeling og den særligt sikret afdeling. På fængslet vil du skulle arbejde sammen med andre ledere, fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, skolelærere, sygeplejersker og arbejdsmænd.

Storstrøm Fængsel er en del af Kriminalforsorgen, område Øst.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er med tiltrædelse 1. juni 2024 eller snarest muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse sker i henhold til Tjenestemandsloven og lønindplacering sker i henhold til lønaftalen mellem Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark, provinssats. Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 eller med rette erhvervsfaglig uddannelse i løngruppe 3.

Ansættelsesstedet er Justitsministeriet med tilhørende institutioner.
Arbejdsstedet er Storstrøm Fængsel, Blichersvej 1, Gundslevmagle, Nørre Alslev.


Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”.
Ved at søge elektronisk sikre du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest søndag den 5. maj 2024.

Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge.

Yderligere information
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Enhedsleder Jørgen Clement Pedersen, tlf. 72 55 26 13 eller Enhedschef Søren bang Hansen på telefon 72 55 2663.

Om Kriminalforsorgen, Område Øst
Område Øst er en sammenlægning af to tidligere områder: Område Hovedstaden og Område Sjælland, der udover vores Områdekontor Øst består af:
Otte institutioner fordelt på hele Sjælland inkl. Bornholm og Færøerne.
De otte institutioner har to åbne fængsler, 17 arrester, to lukkede fængsler, ungekriminalforsorgen, to Fodlænkeafdelinger (Intensiv Overvågning), syv KIF afdelinger og et udlændingecenter og et udrejsecenter.

I alt ca. 2000 ansatte.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Guldborgsund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Institution Storstrøm, Blichersvej , 4840 Nørre Alslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6033327

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet