Storstrøm Fængsel søger ernæringsassistentelev

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi kan tilbyde dig et alsidigt og udviklende uddannelsesforløb med gode rammer for en bred uddannelse og kan tilbyde dig en arbejdsdag, der indeholder en blanding af nye udfordringer og rutineopgaver. Du kommer til at arbejde sammen med kolleager og indsatte med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, og som alle er meget dedikerede til arbejdet.

Køkkenet er stort og vi er 5 faglærte, 4 elever og 20 indsatte. I køkkenet har vi ud over den daglige produktion meget stort fokus på uddannelse. Der køreres AMU og EUD med gastronomiske temaer.

Produktionskøkkenet fremstiller mad primært til egne institutioner, samt til arresthuse på Sjælland og Lolland-Falster. Ydermere søger vi dagligt for mad til personalekantinen, møder og andet internt i fængslet. Maden fremstilles af de indsatte under kyndig faglig ledelse og køkkenet er undergivet streng egenkontrol og veterinærmyndighedernes tilsyn.

Vi søger en elev der

  • Har afsluttet grundforløbet og brænder for tilberedning af kold og varm mad
  • Har lyst og interesse i at arbejde med kvalitet og velsmagende mad til mange
  • Kan bidrage med nyeste viden fra skoleperioderne og bruge dem i praksis
Vi forventer af dig, at

  • Du tager ansvar for din arbejdsdag og din egen læring og udvikling
  • Du er mødestabil, imødekommende og professionel i dit møde med andre
  • Du er udadvendt, servicemindet og kan samarbejde med vekslende kollegaer
  • Du er nysgerrig og klar på at følge med, når der sker forandringer omkring dig
  • Du kan formulere dig klart og tydeligt – både i skrift og tale
Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og veksler mellem praktik- og skoleperioder. Stillingen er en uddannelsesstilling og du vil ikke kunne påregne en fast stilling efter endt uddannelse.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Organisationsaftale mellem Skatteministeriet, CO10 og 3F for kostfagligt uddannet personale – køkken (økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og smørebrødsjomfruer, catere samt elever).

Som civil medarbejder skal du deltage i et internt, obligatorisk 3 dages internatkursus for civile medarbejdere (ICN).

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen

Arbejdsstedet er Storstrøm Fængsel, Blichersvej 1, Gundslevmagle, Nørre Alslev.

Hvem er vi?

Storstrøm Fængsel er et lukket fængsel med plads til 250 indsatte, fordelt på 5 belægsbygninger, 2 normalafdelinger, 1 behandlingsafdeling og en særligt sikret afdeling.

Derudover findes der inden for murerne også værksteder, undervisningslokaler, bibliotek, kulturhus, kirke, fritids- og sportsfaciliteter og en dagligvarebutik. På fængslet vil du skulle arbejde sammen med ledere, fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, skolelærere, sygeplejersker og arbejdsmænd. Læs mere om Storstrøm fængsel her.

Storstrøm Fængsel er en del af Institution Lolland-Falster, der foruden Storstrøm fængsel også omfatter Nykøbing Falster arrest.

Institution Lolland-Falster er en del af Kriminalforsorgen Sjælland, der omfatter 4 institutioner bestående af 2 lukkede fængsler, et kvindefængsel, 9 arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv Overvågning (fodlænke) og Områdekontoret i Ringsted.

Området har ca. 745 ansatte fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk

Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2023 kl. 12.00.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas elle kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Har du spørgsmål om jobbet er du velkommen til at kontakte enhedsleder Lasse Præstegaard, tlf. 7255 2711 eller enhedschef Søren Bang Hansen, tlf. 7255 2663.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR konsulent Mette Jacobsen, tlf. 7255 5586.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Guldborgsund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Storstrøm Fængsel, Blichersvej 1, 4840 Nørre Alslev

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-07-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169227&DepartmentId=8535&MediaId=2733&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5838541

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet